Design Teknologi Webbdesign

Statisk webbdesign

När du bara behöver några sidor på din webbplats och inte vill att informationen ska ändras är en statisk design det bästa alternativet. Informationen på en statisk webbplats förblir densamma och har inga förändringar som sker under tiden. Statiska webbplatser skapas i HTML och CSS. De är väldigt enkla att utveckla och indexeras enkelt av …

Continue Reading
Teknologi Webbdesign

Dynamisk eller CMS webbdesign

En dynamisk webbdesign kan leverera dynamisk information. Beroende på ändringar som händer uppdateras webbplatsinformation automatiskt baserat på några få kriterier. En dynamisk webbdesign är vanligtvis byggd på innehållshanteringsplattformar som WordPress, Joomla etc. Den enda nackdelen är att denna typ av webbplats är svår att bygga och inte heller lätt indexeras av sökmotorer. De olika CMS-plattformarna …

Continue Reading
Design Funktion Stil Teknologi Trender

En guide till poolutrustning

Att investera i en pool, oavsett om det är en mark eller mark, oavsett storlek och form, är bara grundkonceptet. Att installera nödvändig poolutrustning och ha komplett utrustning tillsammans med viktiga pooltillbehör är en del av din investering. En viktig poolutrustning är din pumpenhet. Dess funktion är att hålla din pools vattencirkulation i ordning. Att …

Continue Reading
Design Teknologi

Typer av webbdesign

En framgångsrik webbdesign säkerställer att besökaren enkelt hittar den information han letade efter. Designen måste vara på ett sådant sätt att informationen är känslomässigt tilltalande, strukturellt fungerande och visuellt tilltalande. Förutom att kunna tillfredsställa besökaren, bör webbdesignen också vara lika tilltalande för sökmotorer så att de rankar webbplatsen över sökresultaten. Det är mycket svårt att …

Continue Reading